• Polski (pl)
 • English (en)

Witamy na ogrzewania.net.pl Masz pytania? Zadzwoń: +48 25 682 48 95

Privacy policy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Car Stock Ryszard Płatek z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 27, 08-400 Garwolin
 2. Dane osobowe klientów sklepu przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez Sprzedawcę jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 3. Dane osobowe klientów sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży lub w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy.
 4. Uzyskanych od Użytkowników danych osobowych Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, tj. firm kurierskich w celu wysyłki zamówienia i firm hostingowych (obsługa IT sklepu internetowego). W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 5. Klientom sklepu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, a także poprawiania danych
  • prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. Informujemy, że firma Car Stock Ryszard Płatek przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu, adresów dostaw, e-mail oraz numeru telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.